KAMPANIE

„Gmina Korzenna
Wybrane zagadnienia kultury ludowej
na pograniczu lachowsko – pogórzańskim”

autor: Patryk Rutkowski

pdf. do pobrania poniżej

Z klenotnice pohraničnej kultúry – Korzenna