Możliwość komentowania Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie: Jak chronić się przed szkodliwymi skutkami? została wyłączona

Choroby serca u kobiet: Czy są inne niż u mężczyzn?

Sporo osób gruntownie wie co to są środki masowego przekazu. Jednak czego tak rzeczywiście dostarczają nam media? Czy wiadomości i zdarzenia są zawsze opisywane rzetelnie a informacje przetestowane. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy media nas nie okłamują? Są różnorodnego rodzaju środki masowego przekazu. Media publiczne oraz środki masowego przekazu komercyjne. Media komercyjne utrzymują się przeważnie z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne zwykle i utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, niemniej jednak też z reklam. Media dzielimy także na prasę, radio oraz telewizję a też strony typu ANCHOR. Środki masowego przekazu dzielimy też na nowatorskie media oraz stare środki masowego przekazu. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas wpływają. Nieraz to na podstawie mediów oraz informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie oraz na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają duży wpływ na nas, odbiorców. I wielokrotnie to wykorzystują. Wobec tego kapka sceptycyzmu przenigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o media.

1. Pobierz teraz

2. Porady

3. Dołącz teraz

4. Blog

5. Otwórz link

Comments are closed.